Ważne Daty

Kalendarium
świąt, dni  i tygodni specjalnych

Repozytorium

Historia ZSG-O

ABC bibliografii

Uśmiechnij się

Maturalne SOS

Biblioteka

ZSG-O

 

Mamy nadzieję, iż prezentowane kalendarium ułatwi orientację w licznych świętach i dniach specjalnych. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zestawienie zostało opracowane w oparciu o kalendarze kartkowe z lat 2000-2005, w których zawarte były często różne, sprzeczne informacje na temat poszczególnych świąt. Przyjmowano wówczas datę, którą udało się potwierdzić w innych wiarygodnych źródłach lub która powtarzała się najczęściej.

 

          

2006

Rok Języka Polskiego
   

Styczeń

 

ostatnia niedziela stycznia

– Światowy Dzień Trędowatych (Światowy Dzień Pomocy Chorym

na Trąd) – obchodzony od 1954 r. w ostatnią niedzielę  stycznia

1

– Nowy Rok

1

– Światowy Dzień Pokoju – obchodzony przez Kościół Katolicki.

3

– Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego – proklamowany przez   

prezydenta Niemiec Romana Herzoga 3.01.1996 r.

6

– Dzień Filatelisty (Polska)

8

– Dzień Sprzątania (Własnego) Biurka

17

– Dzień Dialogu z Judaizmem – obchodzony przez Kościół Katolicki.

21

– Dzień Babci i Dziadka

24

– Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25

– Dzień Sekretarki i Asystentki (Polska)

26

– Światowy Dzień Celnictwa

26

– Polski Dzień Transplantacji

27

– Dzień Dialogu z Islamem (Polska)

27

– Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu (Dzień Pamięci Ofiar Reżimu 

Hitlerowskiego)

28

– Międzynarodowy Dzień Mobilizacji Przeciwka Wojnie Nuklearnej

 

 

LUTY

 

od trzeciego poniedziałku

– Tydzień Pełnego Uśmiechu – obchodzony od trzeciego

       poniedziałku  lutego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa

       Stomatologicznego.

2

– Dzień Handlowca (Polska)

2

– Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

3

– Tłusty Czwartek

4

– Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

6

– Dzień Olimpijczyka

11

– Światowy Dzień Chorego (Chorych)

14

– Dzień Zakochanych – Walentynki (Dzień Świętego Walentego).

14

– Dzień Chorego (Chorych) na Padaczkę

15

– Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej

21

– Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22

– Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

22

– Dzień Myśli Braterskiej – obchodzony przez organizacje skautowe.

 

 

MARZEC

 

trzecia niedziela marca

– Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

1

– Międzynarodowy Dzień Walki Przeciwko Zbrojeniom Atomowym – 

       obchodzony w rocznicę wybuchu Amerykańskiej bomby

       wodorowej na atolu Bikini 1.03.1954 r.

2

– Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej

3

– Międzynarodowy Dzień Pisarzy – ustanowiony

       przez Międzynarodowy  PEN-Club Penklub 1984 r.

6

– Wyzwolenie Grudziądza

8

– Międzynarodowy Dzień Kobiet

10

– Dzień Mężczyzn

14

Ogólnoświatowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

       (Międzynarodowy Dzień Akcji Przeciwko Tamom)

15

– Międzynarodowy Dzień Konsumenta

17

– Światowy Dzień Morza

18

– Międzynarodowy Dzień Słońca – ogłoszony z inicjatywy NASA i 

       ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej, obchodzony również w

       Polsce.

18

– Europejski Dzień Mózgu

21

– Pierwszy Dzień Wiosny (Święto Wiosny)

21

– Międzynarodowy Dzień Poezji

21

– Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

21

– Międzynarodowy Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym

21

– Światowy Dzień Inwalidów (i Ludzi Niepełnosprawnych)

22

– Światowy (Międzynarodowy) Dzień Wody

22

– Dzień Ochrony Bałtyku

23

– Światowy (Międzynarodowy) Dzień Meteorologii

24

– Światowy Dzień Walki z Gruźlicą (Międzynarodowy

       Dzień Zapobiegania Gruźlicy)

25

– Dzień Świętości Życia – obchodzony przez Kościół Katolicki.

27

– Międzynarodowy Dzień Teatru – obchodzony w rocznicę otwarcia

       w Paryżu festiwalu „Teatr Narodów” w 1959 r.

29

– Dzień Metalowca (Polska)

31

– Światowy Dzień Społecznych Środków Przekazu – obchodzony w

       Europie Zachodniej.

 

 

KWIECIEŃ

 

pierwszy poniedziałek kwietnia

– Miesiąc Pamięci Narodowej

pierwszy poniedziałek kwietnia

– Dzień Trzeźwości

1

– Międzynarodowy Dzień Ptaków

1

– Prima Aprilis – Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu  dla  

       zabawy śmiać się z siebie samych ryzykujemy, ze śmiać się będą

       z nas inni, a to zawsze bardziej przykre i mniej pożądane. K. T.

       Toeplitz

1-7

– Tydzień Czystości Wód

2

– Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – obchodzony od 1967 r.

       w rocznicę ur. H. Ch. Andersena.

4

– Światowy Dzień Młodzieży

4

– Dzień Strażaka (Polska)

4

– Dzień Hutnika (Polska)

4

– Dzień Kominiarza (Polska)

5

– Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)

7

– Światowy (Międzynarodowy) Dzień Zdrowia – obchodzony od

       1950 r.

7

– Dzień Pracowników Zdrowia

7

– Dzień Pamięci o Holocauście

7

– Dzień Leśnika i Drzewiarza

8

– Międzynarodowy Dzień Romów

10

– Dzień Służby Zdrowia (Polska)

10

– Światowy Dzień Książki

11

– Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona (Światowy Dzień

       Osób Cierpiących na Chorobę Parkinsona)

11

– Dzień Radia

11

– Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

12

– Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13

– Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14

– Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska) – ogłoszony przez

       Ruch Wyzwolenia z Bezdomności „Markot”.

15

– Międzynarodowy Dzień Kombatanta

16

– Dzień Sapera (Polska)

16

– Dzień Włókniarza (Polska)

18

– Międzynarodowy (Światowy) Dzień Ochrony Zabytków – 

       obchodzony z inicjatywy UNESCO od 1984 r.

19

– Dzień Holokaustu

20

– Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

21

– Dzień Warszawy – obchodzony w rocznicę (1791 r.) wpisania do

       warszawskich ksiąg grodzkich Prawa o miastach, uchwalonego 

       przez  Sejm Czteroletni.

21

– Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

21

– Światowy Dzień Kosmosu

22

– Międzynarodowy Dzień Ziemi (Dzień Matki Ziemi)  –

       proklamowany w 1970 r. przez amerykańskiego senatora  z

       Wisconsin Gaylorda Nelsona, zasięg  światowy nadany w 1990 r.

23

– Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – został proklamowany

       w marcu 1997 (lub w 1996) r. przez UNESCO z inicjatywy rządu

       Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. Patronem Dnia

       Książki ustanowiono św. Jerzego, gdyż pomysł oddania hołdu

       książce wywodzi się z  Katalonii (Hiszpania), której św. Jerzy jest

       także patronem. Symbolem święta jest czerwona róża, co również

       łączy się  z pięknym katalońskim zwyczajem obdarowywania 

       najbliższych książkami i różami... W tym dniu urodzili się, bądź

       odeszli znani pisarze, m.in. Cervantes, Skakespeare.

24

– Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25

– Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

25

– Światowy Dzień Miast Bliźniaczych

25

– Dzień Drogowca i Transportowca (Polska)

25 (lub 26 lub 28)

– Międzynarodowy Dzień Sekretarki

28

– Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wy­padków przy Pracy

29

– Międzynarodowy Dzień Tańca

 

 

MAJ

 

 

– Dni Oświaty, Książki i Prasy

1

– Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

2

– Święto Flagi Polskiej – obchodzone od 2.05.2004 r.

2

– Dzień Polonii

3

– Święto Konstytucji 3 Maja

3

– Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy

3

– Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

3

– Dzień Emigranta Polskiego

4

– Dzień Strażaka i Hutnika (Polska) – obchodzony w Dzień św.

       Floriana – patrona strażaków.

5

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5

– Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5

– Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)

5

– Dzień Europy – święto obchodzone w wielu krajach należących do

       Rady Europy  na pamiątkę jej powołania w 1949 r.

5

– Dzień Oświaty

8

– Dzień Położnych (Polska) – obchodzony w rocznicę urodzin

       Stanisława  Leszczyńskiego, wielkiej postaci polskiego

       położnictwa.

8

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

8

– Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego

       Półksiężyca

8

– Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (Polska)

9

– Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża

9

– Dzień Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (Rosja)

9

– Święto Unii Europejskiej – przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

       kiedy Robert  Schuman, francuski minister spraw zagranicznych

       w latach 1948-1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana.

       Plan ten dotyczył powołania  pierwszej organizacji koordynującej

       współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej

       Wspólnoty Węgla i Stali.

10

– Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (Polska)

12

– Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – obchodzony w

       dzień urodzin prekursorki zawodu, Florencji Nightingale.

12

– Dzień Środków Społecznego Prze­kazu – obchodzony przez

       Kościół Katolicki.

12

– Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

12

– Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Umysłowo

14

– Dzień Farmaceuty (Polska)

15

– Międzynarodowy Dzień Rodziny

15

– „Zimna Zośka”

15

– Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

15

– Dzień Bez Samochodu

17

– Światowy Dzień Telekomunikacji

18

– Międzynarodowy Dzień Muzeów

19

– Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS

20

– Dzień Śpiewaka (Polska)

21

– Światowy Dzień Kosmosu

21

– Dzień Strażaka (Polska)

22

– Dzień Praw Zwierząt

24

– Europejski Dzień Parków Narodowych (Wodnych)

24

– Dzień Działacza Kultury

24

– Dzień Demokracji Lokalnej

24

– Dzień Mięczaka – propagowanie kuchni francuskiej

25

– Dzień Mleka

25

– Dzień Piwowara

25

– Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych

25

– Dzień Afryki

25

– Dzień Stemplarza

26

– Dzień Matki (Polska) – Dzień Matki to święto obchodzone

       corocznie (w Polsce – 26 maja) jako wyraz szacunku wobec 

       matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami,

       kwiatami i prezentami przez własne dzieci, rzadziej  inne osoby.

       Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i 

       Rzymian. Kultem otaczano wtedy Matki-Boginie, symbole

       płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w XVII Anglii pod

       nazwą Niedziela u Matki (Mothering  Sunday). Dzień, w  który

       obchodzono to święto był wolnym od pracy. Do tradycji

     należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i        

     słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj   

       przetrwał do ok. XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić  po   

       zakończeniu II wojny światowej od 1940 r. W Polsce po raz  

       pierwszy obchodzono go w 1923 roku w Krakowie. W Europie

       dzień poświęcony matce pierwsza wprowadziła Austria.

       Inaczej  historia tego święta przedstawia  się w USA. W 1858

       amerykańska nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni

       Matczynej Pracy (Mothers' Work Days), zaś od 1872 ideę Dnia

       Matek dla Pokoju  (Mother's Day for Peace) promowała Julia

       Ward Howe. Annie Jarvis, córce Anny Jarvis, w 1905 udało się

       ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił

       się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał

       przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto

       narodowe. (Źródło:wikipedia.org)   

27

– Dzień Samorządu Terytorialnego (Polska)

29

– Dzień Działacza Kultury i Drukarza (Polska)

31

– Światowy Dzień bez Tytoniu (Papierosa)

31

– Światowy Dzień Rozwoju Kultury

31

– Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego (Polska)

31

– Dzień Bociana Białego

 

 

CZERWIEC

 

1

– Międzynarodowy Dzień Dziecka

1

– Dzień Lasu i Zadrzewień

2

– Światowy Dzień Ochrony Środowiska

4

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci

         (Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci – Ofiar Agresji)

4

– Dzień Drukarza (Polska)4

4

– Dzień Chemika (Polska)

5

– Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

5 (lub 6)

– Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

10

– Dzień Straży Granicznej (Polska)

16

– Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

17

– Międzynarodowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

20

– Światowy Dzień Uchodźcy

21

– Pierwszy Dzień Lata

22

– Dzień Kultury Fizycznej

23

– Dzień Ojca

23

– Polski Dzień Zakochanych – Wigilia św. Jana Chrzciciela

23/24

– „Noc świętojańska”

24

– Światowy Dzień Zapobiegania Osteoporozie (Walki z Osteoporozą)

24

– Światowy Dzień Uchodźcy

26

– Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26

– Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

27

– Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – ogłoszony w 1991 r.

       przez Międzynarodową Organizację Diabetyków przy WHO.

27

– Światowy Dzień Rybołówstwa

30

– Dzień Marynarki Wojennej

 

 

LIPIEC

 

pierwsza sobota lipca

– Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

1

– Światowy Dzień Architektury

2

– Światowy Dzień Dziennikarza (Sportowego)

4

– Dzień Spółdzielczości (Polska)

11

– Światowy Dzień Ludności

18

– Światowy Dzień Buziaka

23

– Dzień Odrodzonego Lotnictwa Polskiego

24

– Dzień Policjanta (Polska)

30

– Dzień Administratora (Polska)

 

 

SIERPIEŃ

 

2

– Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

10

– Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

12

– Międzynarodowy Dzień Młodzieży (ONZ)

13

– Dzień Mańkuta

14

– Dzień Energetyka (Polska)

15

Święto (Dzień) Wojska Polskiego – obchodzony w rocznicę „Bitwy

   pod Radzyminem” zw. „cudem nad Wisłą”.

28

– Święto Lotnictwa (Polska) (Święto Polskiego Lotnictwa) –

       obchodzony dla upamiętnienia zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki

       i  inż. Stanisława Wigury podczas Międzynarodowych Zawodów

       Lotniczych Challenge w 1932 r.

31

– Ogólnopolski Dzień Solidarności (Dzień Solidarności)

 

 

WRZESIEŃ

 

czwarta niedziela września

– Międzynarodowy Dzień Głuchego

1

– Międzynarodowy Dzień Pokoju – obchodzony w rocznicę wybuchu

       II wojny światowej

1

– Dzień Kombatanta (Polska)

5

– Dzień Energetyka (Polska)

8

– Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

8

– Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa

9

– Międzynarodowy Dzień Urody

11

– Dzień Kolejarza (Polska)

11

– Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – obchodzony od 2004 r.

12

– Dzień Wojsk Lądowych (Polska)

14

– Dzień Chorych na Schizofrenię

16

– Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 

       (Międzynarodowy Dzień Walki o Zachowanie Warstwy

       Ozonowej)

16-22

– Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

17

– Dzień Sybiraka

18

Dzień Geologii (Międzynarodowy Dzień Geologa)

18

– Św. Stanisława Kostki – patrona dzieci

19

– Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

ok. 20

– Akcja Sprzątania Świata

21

– Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera (Światowy Dzień  

       Zapobiegania Chorobie Alzheimera) – obchodzony od 1994 r.

21

– Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ)

22

– Europejski Dzień Bez Samochodu

23

– Pierwszy Dzień Jesieni

26

– Dzień Serca

27

– Światowy Dzień Turystyki

27

– Dzień Podziemnego Państwa Polskiego (Polska)

27 (lub 25)

– Dzień Budowlanych (Dzień Budowlańca)

28

– Światowy Dzień Morza

28

– Międzynarodowy Dzień Ludzi Niesłyszących (Światowy  Dzień

       Głuchego)

29

– Światowy Dzień Serca

30

– Dzień Chłopaka

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

– Miesiąc Dobroci dla Zwierząt

 

– Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi

pierwsza sobota

i niedziela października

– Światowy Dzień Ptaków

czwarty poniedziałek

października

– Światowy Dzień Bibliotek Szkolnych

czwarty poniedziałek października

– Światowy Dzień Modlitwy o Pokój – obchodzony przez Kościół

       Katolicki.

ostatnia sobota października

– Światowy Dzień Różańca – obchodzony od 1996 r.

1

– Międzynarodowy Dzień Muzyki – ustanowiony w 1975 r. z

        inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzyki.

1

– Międzynarodowy Dzień Lekarza – obchodzony od 1984 r.

1

– Międzynarodowy Dzień Wegetarianina – obchodzony w Polsce po

       raz  pierwszy w 1998 r.

1

Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – ustanowiony przez ONZ

       w 1991r.

2

– Dzień Anioła Stróża

4

– Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – przypada w rocznicę śmierci 

       św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, przyrody i ekologów.

       Nasi bracia mniejsi, jak nazywał zwierzęta pomagają nam w

       pracy, służą za pokarm, pocieszają w samotności... dają

       dozgonną i bezinteresowną przyjaźń i miłość. Co otrzymują w

       zamian? Rzadko to samo. Częściej – okrutną obojętność. Widać

       to zwłaszcza przed wakacjami. Porzucone,  nierzadko przywiązane

       do drzew, czekają na naszą litość.

4

– Międzynarodowy Dzień Ludzkich Siedzib – obchodzony z

       inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

4

– Światowy Dzień Dzieci – ogłoszony w grudniu 1995 r. z  inicjatywy

       ONZ.

4-10

– Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

5

– Światowy Dzień Nauczycieli (ONZ)

6

– Światowy Dzień Mieszkalnictwa (ONZ)

6

– Międzynarodowy Dzień Nauczycieli (UNESCO)

9

– Światowy Dzień Poczty (ONZ) (Światowy Dzień Unii Pocztowej) –

       obchodzony w rocznicę założenia  Światowej Unii Pocztowej w

       1874 r.

9

– Dzień Znaczka (Pocztowego)

9-15

– Tydzień Pisania Listów

10

– Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10

– Dzień Św. Franciszka - patrona ekologów

12

– Dzień Bezpiecznego Peceta – obchodzony od  2004 r.

14

– Dzień (Święto) Edukacji Narodowej / Dzień Nauczyciela (Polska) –

       obchodzone od 1982 r.

14

– Światowy Dzień Normalizacji

14

– Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk

       Żywiołowych

15

– Międzynarodowy Dzień Niewido­mych – „Dzień Białej Laski" – 

       uchwalony przez Europejską Unię Niewidomych w Warszawie

       w 1993 r.

15

– Światowy Dzień Ptaków

16

– Światowy Dzień Żywności (Wyżywienia) – ustanowiony w 1981 r.

       przez  ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO.

16

– Dzień Jana Pawła II

17

– Międzynarodowy (Światowy) Dzień Walki z Ubóstwem – 

       W 1602 r. (wg in. Źródeł  w 1633 r.)  królowa Francji, Maria de

       Medici, założyła Charité – szpital i dom opieki dla biednych ludzi.

       Obie te dziedziny - opieka nad chorymi i pomoc dla żyjących w

       biedzie - nie były wtedy od siebie oddzielone. Zakłady

       przyjmowały ludzi biednych, którzy nic mogli sami zadbać o swój

       byt. Większość chorych pielęgnowana była przez

       członków rodzin. Niektóre zakłady prowadziły też domy  dla

       sierot i podrzutków. Celem zgromadzenia jest pielęgnowanie

       chorych w szpitalach i działalność charytatywna. Do Polski

       sprowadziła je w 1652 r. królowa Maria Ludwika.

17

– Dzień Walki z Rakiem (Polska) – ogłoszony przez prezydenta RP

       Aleksandra Kwaśniewskiego w 1997 r.

18

– Dzień Poczty Polskiej

18

– Dzień Łączności (Światowy Dzień Łącznościowca)

18

– Światowy Dzień Menopauzy

19

– Dzień Ratownika (Polska)

20

– Dzień Uprzemysłowienia Afryki

22

– Światowy Dzień (Osób) Jąkających się – obchodzony od 1998 r.

24

– Światowy Dzień Informacji

24

– Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

24

– Europejski Dzień Walki z Otyłością

24

– Dzień Drogowca (Polska)

25

– Dzień Kundelka

29

– Dzień bez Kupowania

31

– Światowy Dzień Oszczędności

31

– Światowy Dzień Rozrzutności

31

– Dzień Reformacji – obchodzony przez Kościół Ewangelicki.

31

– Hallowen – obchodzone w USA.

 

 

LISTOPAD

 

trzeci czwartek

listopada

– Dzień Walki z Paleniem Tytoniu (Dzień Rzucania Palenia)

1

– Dzień Wszystkich Świętych

1

– Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony od 1988 r.

2

– Dzień Zaduszny (Zaduszki)

3

– Dzień Św. Huberta – Święto My­śliwych (Dzień Myśliwego) 

9

– Światowy Dzień Jakości

9

– Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

9

– Dzień Pracy Socjalnej

11

– Narodowe Święto Niepodległości (Polska)

13

– Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewidomych

14

– Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę (Światowy Dzień Walki z

       Cukrzycą)

14

– Dzień Seniora

15

– Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

16

– Międzynarodowy (Światowy) Dzień Tolerancji

17

– Światowy Dzień Studenta (Międzynarodowy Dzień Studentów)  

17

– Światowy Dzień Chleba Pieczonego w Domu

17

– Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy

20

– Dzień Uprzemysłowienia Afryki

21

– Światowy Dzień Telewizji (ONZ)

21

– Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (Światowy Dzień 

       Pozdrowienia)  (Światowy Dzień Życzliwości)

21

– Dzień Pracownika Socjalnego

22-29

– Tydzień Honorowego Krwiodawstwa

24

– Światowy Dzień Tańca

25

– Światowy Dzień Pluszowego Misia

25

– Światowy Dzień bez Futra

25

– Dzień Kolejarza (Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy)  (Polska)

29

– Dzień bez Zakupów

29

– Dzień Podchorążego (Polska)

29

– Światowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami

30

– Andrzejki

30

– Dzień Rybaków (Polska)

 

 

GRUDZIEŃ

 

druga niedziela grudnia

– Światowy Dzień Dziecka w Środkach Masowego Przekazu

od pierwszego poniedziałku grudnia

– Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym

       (Europejski Tydzień Autyzmu)

1

– Światowy Dzień Walki z AIDS

1

– Dzień Walki z Papierosem (Dzień Bez Papierosa)

2

– Światowy Dzień Walki z Uciskiem

3

– Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

4

– Dzień Górnika i Naftowca – Barbórka (Polska)

5

– Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6

– Mikołajki

7

– Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

10

– Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – w 10.12.1948 r. nastąpiło

       uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw

       Człowieka

10

– Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

10

– Dzień Odlewnika (Polska)

11

– Światowy Dzień Astmy

11

– Światowy Dzień Solidarności z Kobietami i Dziećmi Afryki

13

– Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci

13

– Dzień Księgarza (Polska)

18

– Międzynarodowy Dzień Emigrantów

22

– Pierwszy Dzień Zimy

24

– Wigilia Bożego Narodzenia

25

– Boże Narodzenie

28

– Międzynarodowy Dzień Pocałunku

29

– Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej

31

– Sylwester

 

 

 

Proszę o uzupełnianie i korygowanie informacji zawartych

w kalendarium: zsgo.bib@wp.pl

Zebrała i oparac. Iwona Żurawska w oparciu

o kalendarze kartkowe z lat 2001-2005.

Aktualizacja: 25.02.2006 r.

   

 

 

Repozytorium |    Historia ZSG-O   |    ABC bibliografii   |    Uśmiechnij się  |    Maturalne SOS

 
     
     
     
 

 
     
 

 
     
 

Biblioteka Zespołu Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych

ul. Skłodowskiej 22/24

86-300 Grudziądz

tel.:  056 64 277 42   w. 20

e-mail:  zsgo.bib@wp.pl